Rozpis

Typ závodu: Klasická trať (pro Oblast Vysočina oblastní mistrovství na klasické trati)

Datum: 11.6.2016

Pořádající subjekt: Oddíl orientačního běhu Třebíč

Prezentace: V centru závodu 08:00 - 09:15 hod.

Centrum: Rekreační zařízení Zlatomlýn, Opatov na Moravě (49.2420006N, 15.6590003E)

Kategorie: HDR, HD10N, HD10, HD12, HD14, HD16, HD18, HD20, HD21C, HD21D, HD35, HD45, HD55, H65, P

Čas 000: 10:00, individuální start

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum 0 - 200 m; Zastávka autobusu na vystoupení – centrum 1000 m; Centrum – start - 1800 m, převýšení 30 m (modrobílé fáborky); Cíl - centrum - 1900 m (zelenobílé fáborky); Spojnice cíl – start – 1000 m (modrozelené fáborky); Cesta na start i z cíle vede částečně po silnici III. třídy – dbejte zvýšené opatrnosti!!! Cesty na start a z cíle viz. schema.

Přihlášky: do 5.6.2016 23:59 přes systém ORIS. Nouzově na: prihlasky@oobtrebic.cz

Startovné: Dětské kategorie do HD14 + HDR + P 40,- Kč, ostatní kategorie 70,- Kč. Kategoriím HDR a P se po prvním termínu přihlášek nezvyšuje startovné. Platby je také možné posílat na účet 155769340/0300, variabilní symbol číslo klubu dle adresáře ČSOS.

Mapa:
KOBYLÍ HLAVA M 1:10000, E 5 m, stav červen 2015, rozměr mapy 210x297, mapový klíč ISOM 2000, hlavní kartograf Martin Kratochvíl. Pro kategorie HDR, HD10N, HD10, HD12, HD14, D45, D55, H55, H65, P
KOBYLÍ HLAVA M 1:15000, E 5 m, stav červen 2015, rozměr mapy 210x297, mapový klíč ISOM 2000, hlavní kartograf Martin Kratochvíl. Pro ostatní kategorie.

Zvláštní mapové symboly: zelené kolečko – výrazný strom, černý křížek – jiný umělý objekt. Vývraty nejsou mapovány.
Mapa není vodovzdorně upravena. Na startu budou k dispozici euroobaly.
Upozornění: závodníci kategorií D21C, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45 přebíhají silnici III. Třídy. Dbejte zvýšené opatrnosti.

Způsob ražení: Pro všechny kategorie elektronický systém ražení Sport-ident. Jeden SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát. Závodník je povinen ve startovních koridorech provést vymazání čipu a kontrolu mazání. V případě poruch jednotky SI je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen v cíli předat ke kontrole. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst svůj čip i v případě, že závod nedokončí.

Ředitel: Miroslav Orálek R3

Hlavní rozhodčí: Roman Věžník R2

Stavitel: Martin Klusáček R2