Pokyny

Pořádající subjekt: Oddíl orientačního běhu Třebíč

Datum: 11.6.2016

Centrum: Rekreační zařízení Zlatomlýn, Opatov na Moravě (49.2420006N, 15.6590003E)

Typ závodu: Klasická trať (pro Oblast Vysočina oblastní mistrovství na klasické trati)

Prezentace: V centru závodu 08:00 - 09:15 hod.

Příjezd: Dodržujte příjezd do centra (viz. mapka příjezdů) – bude značeno. Na příjezdu se opravuje mostek – přejezd provizorní, vždy pouze po jednom automobilu. Parkování pouze dle pokynů pořadatelů. Příjezd autobusů do centra není možný. Doporučujeme krátce zastavit na vystoupení a nastoupení dle mapky příjezdů a odjet zaparkovat autobusy do obce Opatov. Druhá možnost je zaparkovat autobus v Opatově a do centra se dopravit pěšky (cca 2400 m).

Vybavení centra: V centru bude možnost občerstvení stánkovým prodejem cateringové firmy (nápoje, párky, polévky, cukrovinky, káva). Do rekreačního zařízení není možný vstup!!! K dispozici stabilní WC. K dispozici budou rovněž mobilní WC. WC pouze v centru. V centru k dispozici upravený prostor kolem rekreačního zařízení – prostor pro oddílové stany, menší hřiště. V případě nepříznivého počasí převlékání v oddílových stanech a ve vlastních dopravních prostředcích. Mytí pouze omezeně v rybníku Zlatomlýn nebo v přilehlém potoce. Přísný zákaz používat mýdla a saponátové přípravky!!!

Čas vítěze: Předpokládaný čas vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti Vysočina.

Čas 000: 10:00, individuální start

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum 0 - 200 m; Zastávka autobusu na vystoupení – centrum 1000 m; Centrum – start - 1800 m, převýšení 30 m (modrobílé fáborky); Cíl - centrum - 1900 m (zelenobílé fáborky); Spojnice cíl – start – 1000 m (modrozelené fáborky); Cesta na start i z cíle vede částečně po silnici III. třídy – dbejte zvýšené opatrnosti!!! Cesty na start a z cíle viz. schema.

Mapa:
KOBYLÍ HLAVA M 1:10000, E 5 m, stav červen 2015, rozměr mapy 210x297, mapový klíč ISOM 2000, hlavní kartograf Martin Kratochvíl. Pro kategorie HDR, HD10N, HD10, HD12, HD14, D45, D55, H55, H65, P
KOBYLÍ HLAVA M 1:15000, E 5 m, stav červen 2015, rozměr mapy 210x297, mapový klíč ISOM 2000, hlavní kartograf Martin Kratochvíl. Pro ostatní kategorie.

Zvláštní mapové symboly: zelené kolečko – výrazný strom, černý křížek – jiný umělý objekt. Vývraty nejsou mapovány.
Mapa není vodovzdorně upravena. Na startu budou k dispozici euroobaly.
Upozornění: závodníci kategorií D21C, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45 přebíhají silnici III. Třídy. Dbejte zvýšené opatrnosti.

Povinné úseky: Povinný úsek na mapový start a od sběrné kontroly do cíle bude značený červenými fáborky.

Zakázané prostory: Veškeré oplocenky (značka 524 Vysoký plot).

Způsob ražení: Pro všechny kategorie elektronický systém ražení Sport-ident. Jeden SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát. Závodník je povinen ve startovních koridorech provést vymazání čipu a kontrolu mazání. V případě poruch jednotky SI je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen v cíli předat ke kontrole. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst svůj čip i v případě, že závod nedokončí.

Popisy kontrol: Samoobslužnou formou v centru závodu.

Odevzdávání map: Mapy se odevzdávají v cíli do startu posledního závodníka.

Výsledky: Předběžné výsledky budou v tištěné formě průběžně vyvěšovány v centru.

Časový limit: 150 minut

Čas uzavření cíle: 15:00 hod.

Školka: V areálu centra.

Terén: Pestrý, různorodý terén s poměrně hustou sítí cest v nadmořské výšce cca 550 - 670 m.n.m. Porostové detaily, místy hustníky a podrost, doporučujeme krytí dolních i horních končetin.

Vyhlášení vítězů: Vyhlášení začne cca ve 14:30 hod. Vyhlašované kategorie závodu: první tři závodníci HDR, HD10N, HD10, HD12, HD14, HD16, HD18, HD21C; pouze vítězové HD20, HD35, HD45, HD55, H65. Vyhlašované kategorie Mistrovství oblasti Vysočina: první tři závodníci HD10N, HD10, HD12, HD14, HD16, HD18; pouze vítězové HD20, HD21C, HD35, HD45, HD55, H65.

První pomoc: V prostoru centra závodu. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. První pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Ředitel: Miroslav Orálek R3

Hlavní rozhodčí: Roman Věžník R2

Stavitel: Martin Klusáček R2

Poznámky, zákazy: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu. Výše vkladu při protestech 200,- Kč. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Účastníci závodu souhlasí s možným uveřejněním pořízené fotodokumentace na veřejných sportovních stránkách.

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Oblasti Vysočina.